Styrelsen

2021/2022

Ordförande: Lena Jersenius
Kassör: Lena Lans
Sekreterare: Jessica Carleson
Ledamöter: Kajsa Hörner, Julia Hellgren, Erik Gunnarsson
Suppleanter: Tanja Lernbo, Hedda Lindvall

Kontakt styrelsen@solsangen6.se