Styrelsen

2021/2022

Ordförande: Erik Gunnarsson
Kassör: Lena Lans
Sekreterare: Jessica Carleson
Ledamöter: Julia Hellgren, Hedda Lindwall
Suppleanter: Harald Börestam, Adam Öhman

Kontakt styrelsen@solsangen6.se